Kvietimas pildyti anketas

„LIETUVA YRA ČIA“ – TELKIA VISUOMENINĮ IR POLITINĮ SPARNUS

Liepos 17 d. įvyko pirmasis Asociacijos judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ (toliau naudojamas trumpinys – „LYČ“) Valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtintas šios Valdybos darbo reglamentas ir patvirtinta šio judėjimo nario Anketos forma. Tai pirmieji gyvybiškai būtini veiksmai tam, kad iš prezidentinio rinkimų vajaus taptume Lietuvos piliečių sambūriu, kuriame būtų sukurtos visuomeninio ir politinio sparno struktūros su aiškiai apibrėžtos narystės formomis.

Interneto portale www.lyc.lt Jūs patys galite pasirinkti kokią narystės formą pasirenkate ir kurią nario anketą pageidaujate užpildyti, kad galėtumėte dalyvauti Visuomeninio „LYČ“ arba Politinio „LYČ“ sparno veikloje. O jei nepriklausote jokiai partijai, tai galite užpildyti net ir abi anketas. Priklausomai nuo to kokią narystę pasirinksite, būsite kviečiamas (-a) ir dalyvauti Asociacijos judėjimo „LYČ“ teritorinio (vietinio) skyriaus veikloje arba dalyvauti telkiamos politinės partijos – Santalkos „LYČ“ teritorinės iniciatyvinės grupės veikloje, pagal jūsų gyvenamąją vietą. Tie kas užpildys abi anketas, bus kviečiami dalyvauti tiek politinėje, tiek ir visuomeninėje veikloje.

Anketa, pasirinkusiam visuomeninį sparną

(Visuomeninė anketa)

Anketa, pasirinkusiam politinį sparną

Pareiškimas

Įgaliojimas

Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą – atsispausdintas, užpildytas ir pasirašytas anketas saugokite pas save, kol galėsite įteikti vietos (teritorinio) judėjimo „LYČ“ skyriaus arba kuriamos partinės  santalkos „LYČ“ iniciatyvinės grupės vadovui (beje tai gali būti vienas ir tas pats asmuo), kuriam įgaliojimus rinkti užpildytas anketas, suteiks Asociacijos judėjimo „LYČ“ Valdyba. Šių asmenų pavardes rasite interneto www.lyc.lt portale ir Jūsų pasirinktos veidaknygės (Facebook) paskyroje ar grupėje.

 Informacijos skleidimui, operatyviam komunikavimui, bendrai rūpimų problemų svarstymui, diskusijoms ir nuomonių pasikeitimui, sukurtos  dvi paskyros veidaknygėje (Facebook) į kurias kviečiame prisijungti visus LYČ narius, priklausomai nuo pasirinkto dalyvavimo LYČ veikloje formos:

–          tie, kurie susilaiko nuo dalyvavimo partinėje veikloje, kviečiami prisijungti prie sukurtos LYČ veidaknygės (Facebook) viešos grupės:

 https://www.facebook.com/lyc.lt/

–          tie, kurie ketina dalyvauti politinės partijos – Santalkos „Lietuva yra čia“ kūrime ir tie kurie jau anksčiau yra užpildę ketinimo dalyvauti politinio sparno veikloje), kviečiame prisijungti prie veidaknygėje (Facebook) uždaros grupės adresu:

https://www.facebook.com/pg/lyc.lt/groups/?ref=page_internal

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės e-pašto adresu: info@lyc.lt

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.