Judėjimo „Lietuva yra čia“ Radviliškio skyrius įkurtas

2019 m. rugpjūčio 8 d. Radviliškyje įvyko Asociacijos judėjimo „Lietuva yra čia“ šalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šio judėjimo pirmininkas Arvydas Juozaitis, valdybos nariai: Saulius Lapėnas, Dalius Serafinas, Janina Dovydaitienė ir kuriamos Santalkos LYČ Iniciatyvinės darbo grupės nariai Dalia Matukienė ir Arijus Bernotas.
Po įžanginės Arvydo Juozaičio apžvalgos ir trumpo supažindinimo apie jau veikiančio visuomeninio judėjimo veiklą ir kuriamo partinio sparno telkimą, Dalius Serafinas susirinkusius supažindino su Santalkos „Lietuva yra čia“ pradėtos rengti politinės programos gairėmis. Dalia Matukienė, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė, papasakojo apie jos vadovaujamos tarybos, vienijančios kelias dešimtis verslininkų asocijuotų struktūrų veiklą ir pasidalino idėjomis apie galimas smulkaus ir mikroverslo paramos formas, kurios gali tapti veiksmingomis priemonėmis, skatinant verslumą ir darbo vietų sukūrimą.
23 radviliškiečiai apsisprendę ir užpildę anketas, įkūrė Asociacijos judėjimo LYČ Radviliškio skyrių ir kuriamos politinės Santalkos LYČ Radviliškio iniciatyvinę grupę. Dalyvavusių susirinkime narių bendru sutarimu koordinatoriumi paskyrė Virginijų Savicką, kurio įgaliojimus disponuoti skyriaus narių asmens duomenimis, turės patvirtinti LYČ Valdyba savo artimiausiame posėdyje.
Susirinkime svečių teisėmis taip pat dalyvavo, kuriamos Santalkos LYČ iniciatyvinės grupės nariai iš Kėdainių ir būsimo skyriaus Šiauliuose atstovai.
“Nuoširdžiai sveikinu judėjimo LYČ Radviliškio skyriaus pirmuosius narius, kurių užpildytose anketose, atsirado Arvydo Juozaičio rekomendacija, patvirtinta jo paties parašu” – kalbėjo Saulius Lapėnas, LYČ Valdybos ir Iniciatyvinės darbo grupės narys.
“Įsitikinau, kad LYČ Valdybos nariai, dalyvavę šiame radviliškiečių susirinkime, kaip ir aš, esame gerame kelyje, spartindami visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ ir jo politinio – partinio sparno telkimą. Manau, kad jau rugsėjo mėnesį bus galima paskelbti numatomo rengti suvažiavimo datą” – akcentavo Arvydas Juozaitis, visuomeninio judėjimo LYČ pirmininkas.”

Judėjimo „Lietuva yra čia“
valdybos informacija
2019-08-08,
Radviliškis

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.