Kaune įvyko LYČ susitikimas ir programinių gairių aptarimas

Kaip ir buvo skelbta renginių plane, rugpjūčio mėn. 26 dieną įvyko LYČ susitikimas ir programinių gairių aptarimas. Dalyvavo 15 dalyvių. Maždaug pusė iš jų- nauji žmonės, susidomėję mūsų veikla ir pateikę vertingų pasiūlymų mūsų programinėms gairėms. Pavyzdžiui,  reikalingas valstybės rūpestis kurti darbo vietas, nes sovietinė sistema įpratino žmones laukti darbo. Read More

Programos gairės

  Programos gairės   Asociacijos judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ valdybos suformuota – Santalkos LYČ Iniciatyvinės grupė parengė ir pristato Programines gaires, kurios turėtų ir galėtų būti aptariamos ne tik tarp šios grupės narių, bet ir kuriamuose teritoriniuose vietos judėjimo LYČ ir Santalkos iniciatyvinėse grupėse. Tikėtina, kad prieš suvažiavimą bus sudaroma Read More

Judėjimo „Lietuva yra čia“ Radviliškio skyrius įkurtas

2019 m. rugpjūčio 8 d. Radviliškyje įvyko Asociacijos judėjimo „Lietuva yra čia“ šalininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir šio judėjimo pirmininkas Arvydas Juozaitis, valdybos nariai: Saulius Lapėnas, Dalius Serafinas, Janina Dovydaitienė ir kuriamos Santalkos LYČ Iniciatyvinės darbo grupės nariai Dalia Matukienė ir Arijus Bernotas. Po įžanginės Arvydo Juozaičio apžvalgos ir trumpo Read More

Kvietimas pildyti anketas

„LIETUVA YRA ČIA“ – TELKIA VISUOMENINĮ IR POLITINĮ SPARNUS Liepos 17 d. įvyko pirmasis Asociacijos judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ (toliau naudojamas trumpinys – „LYČ“) Valdybos posėdis, kuriame buvo patvirtintas šios Valdybos darbo reglamentas ir patvirtinta šio judėjimo nario Anketos forma. Tai pirmieji gyvybiškai būtini veiksmai tam, kad iš prezidentinio rinkimų Read More

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą

  Asociacijos judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ VALDYBA 2019 m. liepos mėn. 25d.  Vilnius  PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI   Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pakeisti Kazio Škirpos alėjos pavadinimą   Asociacijos judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ Valdyba Vilniaus miesto tarybos sprendimą pakeisti K. Škirpos alėjos pavadinimą vertina kaip grubų bandymą eliminuoti iš Tautos Read More

Telšiuose įvyko LYČ sustikimas

  2019m. liepos 11d. TELŠIUOSE susirinko asociacijos-judėjimo „Lietuva yra čia“ (LYČ) rėmėjai. Žemaičius matome kaip Tėvynės atnaujinimo pirmeivius, Žemaitija turėtų tapti LYČ programos ir veikimo pilotine žeme. Nuotraukose: Su prieškario valstybės herbo vėliava (J. Zikaro Vyčiu) stovi Marijus Čekavičius ir Rasa Jančiauskienė. Kalba „Žemaičių prezidentas“ – Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD), Read More

Kaune įvyko LYČ susitikimas

2019-07-Liepos 4 d. pavakare įvyko visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“  aktyvistų susirinkimas Kauno apskrities bibliotekoje į kurį atvykti pakvietė šio judėjimo valdybos narė Janina Dovydėnienė. Susirinkimą pradėjo judėjimo „Lietuva yra čia“  pirmininkas Arvydas Juozaitis ir susirinkusius supažindino su praėjusį penktadienį įvykusio judėjimo „Lietuva yra čia“ steigėjų susirinkimo nutarimais, pristatė patvirtintus Read More

Išrinkta nauja valdyba

Birželio 28 d. Vilniuje, vykusiame judėjimo „Lietuva yra čia“  steigėjų susirinkime išrinkti judėjimo Valdybos nariai, kuriems pavesta koordinuoti šio visuomeninio judėjimo veiklą iki šių metų rudenį planuojamo surengti asociacijos suvažiavimo. Valdybos nariais išrinkti: Arvydas Juozaitis (pirmininkas), Janina Dovydaitienė, Dalia Eigirdienė, Saulius Lapėnas, Markas Marcinkevičius, Dalius Serafinas, Jonas Vaiškūnas. Kęstutis Tamašauskas Read More