Programos gairės

 

Programos gairės

 

Asociacijos judėjimo “LIETUVA YRA ČIA” valdybos suformuota – Santalkos LYČ Iniciatyvinės grupė parengė ir pristato Programines gaires, kurios turėtų ir galėtų būti aptariamos ne tik tarp šios grupės narių, bet ir kuriamuose teritoriniuose vietos judėjimo LYČ ir Santalkos iniciatyvinėse grupėse.

Tikėtina, kad prieš suvažiavimą bus sudaroma šių Programinių gairių redakcinė komisija, kurioje dirbs pareiškusių norą jungtis į kuriamą Santalką partijų ir visuomeninių organizacijų deleguoti nariai ir kuri turėtų įvertins visų teiktas pastabas bei pasiūlymu.