Pranešimas žiniasklaidai, 2020-07-05, Kaunas

SANTALKOS LIETUVAI STARTAS RINKIMUOSE Į SEIMĄ

2020 m. liepos mėn. 04 d. (šeštadienį) Aleksandro Stulginskio universiteto patalpose (Noreikiškės, Kauno rajonas) įvyko Judėjimo LIETUVA YRA ČIA narių visuotinas susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta judėjimo Finansinė ataskaita už 2019 metus, patvirtinta Revizijos komisija ir aptartos galimybės judėjimo keliamiems kandidatams dalyvauti Kartų solidarumo sąjungos – SNATALKOS LIETUVAI daugiamandačiame sąraše ir vienmandatėse apygardose.

„Taip jau susiklostė, kad didžioji dalis Kartų solidarumo sąjungos – SANTALKOS LIETUVAI narių, tuo pačiu yra judėjimo „Lietuva yra čia“ nariai, tad po nedidelės pertraukos prasidėjusiame Kartų solidarumo sąjungos – SANTALKA LIETUVAI išplėstiniame tarybos posėdyje balsavimo teise pasinaudojo visi 11-a KSS-SL prezidiumo nariai ir 24 skyrių pirmininkai iš esamų 32 teritorinių KSS-SL skyrių,“ – pažymėjo Jūratė Zapolskienė, KSS-SL atsakinga sekretorė.

KSS-SL tarybos nariai dėmesingai išklausė partijos pirmininko dr. Arvydo Juozaičio išdėstytą politinės situacijos apžvalgą. Buvo aptartos beveik metus trukusios pastangos, sudariusios sąlygas trijų partijų vadovams pasirašyti bendro veikimo Deklaraciją. Šiame dokumente, įvardintų siekių pagrindu bus kviečiamos ir kitos politinės jėgos bei pavieniai fiziniai asmenys į realią SANTALKĄ LIETUVAI .

„SANTALKA LIETUVAI – veiksmingiausias Lietuvos valstybę gelbėjantis veiksnys“ – teigia dr. Arvydas Juozaitis.

Rinkimų štabo vadovas Saulius Lapėnas pateikė informaciją apie KSS-SL rinkimų štabo veiklą, supažindino tarybos narius su pirmaisiais 52-iem pretendentais į rinkimų daugiamandatį sąrašą, kuriame jau yra 14 asmenų, kurie tuo pačiu metu ketina dalyvauti rinkimų kovoje vienmandatėse apygardose. Šiame sąraše vieną trečdalį užima moterys.

„Turime kasdien augantį bendrą pretendentų sąrašą ir į vienmandates rinkimines apygardas. Tačiau ne visose apygardose siekiame kelti savo partijos narius, nes stengsimės vykdyti nekonkuravimo susitarimus su bendro veikimo deklaraciją pasirašiusiomis partijomis. Reikia pripažinti, kad daugelį galimų pretendentų gąsdina beveik dvigubai išaugęs (palyginus su 2016 metais) užstato, sumokamo į VRK komisijos sąskaitą dydis iki 1 359 eurų, kurio atgavimas sietinas su sąlyga surinkti nemažiau, kaip 3 proc. rinkėjų balsų, konkrečioje vienmandatėje apygardoje, nepriklausomai nuo visos partijos gautų procentų,“ – pabrėžė Saulius Lapėnas, KSS-SL pirmininko pavaduotojas.

Po įvykusių diskusijų ir pasikeitimų nuomonėmis, KSS-SL taryba vienbalsiai priėmė nutarimą, kuriame išreiškė pritarimą KSS-SL dalyvauti rinkimų į LR Seimą kampanijoje, formuojant daugiamandatį sąrašą ir keliant kandidatus vienmandatėse apygardose. Tuo pačiu KSS-SL taryba suteikė įgaliojimus kolegialiam partijos organui Prezidiumui, spręsti klausimus susijusius su eiliškumu kandidatų sąraše.

Dalius Serafinas,

KSS-SL tarybos ir prezidiumo narys

2020-07-05, Kaunas