Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai partijos prezidiumo narys lankėsi Vokietijoje ir domėjosi socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos plėtros galimybėmis Lietuvoje

Trumposios biodinaminio maisto tiekimo grandinės Vokietijoje

Kelionė į Vokietija buvo suplanuota Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos plėtros Lietuvoje kontekste. 2020 vasario 11-17 dienomis joje dalyvavo idėjiniai entuziastai – Lietuvos ūkininkai, perdirbėjai, smulkaus verslo, savivaldos, mokslo atstovai.

Kelionės tikslas – pasisemti patirties iš Vokietijoje veikiančios aukštos pridėtinės vertės trumposios maisto tiekimo grandinės (TMTG) vykdytojų.

Aplankėme biodinaminių (aukštesni reikalavimai nei ekologinių) ūkių, perdirbėjų ir produkcijos realizatorių ūkius, įmones ir prekybos vietas:

  1. Biodinaminių spelta (senovinė, nehibridinė veislė) grūdų augintojai ir perdirbėjai;
  2. Duonos kepykla;
  3. Skerdykla, mėsos produktų gamyba ir parduotuvė;
  4. Daržovių šiltnamiai ir laukai;
  5. Logistikos centras;
  6. Ekologinės ir biodinaminės maisto produkcijos supermarketas ir restoranas-kavinė.

1 pav. Taip ruošiamas tirpalas biodinaminio ūkio augalų apsaugai ir tręšimui.

\2 pav. Gyvūnų gerovei biodinaminiame ūkyje – ypatingas dėmesys. Nuo to priklauso ne tik pieno ir mėsos gaminių kokybė, bet galvijai teikia mėšlą, kuris paverčiamas nepamainoma, aplinką tausojančia trąša. Šiame ūkyje humusas dirvoje siekia iki 6,5 proc., vidurkis – 4 proc. Tausojant žemę, taikoma 7 laukų sėjomaina. Tuo tarpu Lietuvoje dėl intensyvios žemdirbystės mes prarandame brangų turtą – humusą, dykumėjantys plotai (kur humuso kiekis nesiekia 1 proc.) sudaro net 1/6 dirbamos žemės.

3 pav. Biodinaminių maisto produktų logistikos centras – užsakymų priėmimas, surinkimas, fasavimas, svėrimas, tarpinis sandėliavimas ir išsiuntimas.

Ši TMTG veikia 60 km spinduliu, turi 1500 pastovių narių (vartotojų), joje dirba 120 žmonių, metinė apyvarta 10 mln.Eurų.

Tokias TMTG mes norime įsteigti Lietuvoje, kiekviename rajone bent po vieną. Šiuo metu Rietavo meras ir Lazdijų merė yra suinteresuoti tokių grandinių atsiradimu jų rajonuose. Rietave  š.m. vasario 21 dieną pasirašėme ketinimų protokolą dėl Žemaitijos inovacijų centro steigimo buvusios Rietavo žemės ūkio mokyklos infrastruktūros pagrindu. Be jau minėtų TMTG veiklų bus steigiamas Eko svečių namai. Formuojamas socialinio verslo inkubatorius, kurio įmonės ir vykdys veiklas.

Vasario 27 dieną vyko tarpinstitucinės grupės (jos nariai esame aš, A. Belzus, D .Matukienė ir kiti, vadovas – A. Palionis – ŽŪM ministras) išvažiuojamasis posėdis Lazdijuose. Jam vadovavo A. Palionis, o priėmė Lazdijų merė A. Miškinienė. CPO direktorius pristatė sistemą, kurios pagalba smulkieji ūkininkai tiesiogiai galės tiekti produktus viešajam sektoriui – ligoninėms, mokykloms, darželiams.

Pagrindinis visų veiklų tikslas yra socialinis-ekologinis – sudaryti sąlygas kurtis kokybiškoms darbo vietoms regionuose, atveriant smulkiems ūkininkams ir gamintojams tiesiogines prieigas prie vartotojų, išsaugant gamtos išteklius mūsų vaikams ir anūkams.

 

Dalius Serafinas, 2020-03-04