Dėl organizuojamo visuotinio susirinkimo

Gerbiami Visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ steigėjai ir nariai!

Visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ įstatų 5.3 punkte yra numatyta prievolė kasmet visuotiniame susirinkime patvirtinti finansinę ataskaitą už 2019 metus ir pateikti ją iki gegužės mėnesio pabaigos Registrų centrui. Visiems LYČ skyriams e-pašto adresais buvo išsiųstas prašymas iki 2020-05-09 patikslinti LYČ narių sąrašus.
Vadovaudamasis Visuomeninio judėjimo „Lietuva yra čia“ įstatų 5.16 ir įvertinęs tebegaliojančias karantino sąlygas:
1. Kviečiu 2020 m. gegužės mėn. 22 d. 20 val. visuotiną susirinkimą, kuris vyks virtualioje erdvėje, prisijungiant prie MS Teams konferencijos internetiniu ryšiu;
2. Prašau judėjimo „Lietuva yra čia“ Valdybos narį M. Marcinkevičių iki 2020-05-20 dienos e-pašto adresais išsiųsti steigėjams ir nariams parengtą finansinę ataskaitą, kvietimus su instrukcija prisijungimui ir parengti sąlygas prisijungti visiems judėjimo steigėjams ir nariams prie MS Teams konferencijos internetiniu ryšiu;
3 Prašau judėjimo „Lietuva yra čia“ Valdybos narį S. Lapėną organizuoti dalyvių registravimą ir susirinkimo protokolo surašymą.

Dr. Arvydas Juozaitis,
Judėjimo „LIETUVA YRA ČIA“ pirmininkas.“