Apie mus

Sambūrio „Lietuva yra čia“ sueiga, įvykusi Raudondvario pilyje 2018 metų spalio 22 dieną, sukūrė Arvydo Juozaičio prezidentinės kampanijos pirmojo etapo pamatus.  Mes veikiame visos Lietuvos mastu.  Mūsų judėjimo  tikslas — suvaldyti tautos išsivaikščiojimą. Mūsų politikos pagrindinis dėmesys telkiamas šalies vidaus reikalams, reikmėms ir gyvybinėms funkcijoms.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas Lietuvos valstybės pamatams: kalbai ir nacionalinei kultūrai, tradicinei šeimai, nacionaliniam švietimui ir mokslo pažangai, visuomenės darnai ir teisingumui.  Visa tai buvo ir bus nukreipta į politinio judėjimo veikimo pagrindinius uždavinius, kuriuos mes vadiname keturiais bokštais:

KALBA – ŠEIMA – ŠVIETIMAS – TEISINGUMAS.

Jie mūsų valstybėje yra gerokai suardyti, juos būtina stiprinti visomis išgalėmis. Savuoju apsisprendimu ir savo veikla mes skatiname visus geros valios žmones, visuomenines ir politines organizacijas telktis mūsų Tėvynės labui.

Birželio 28 d. Vilniuje, vykusiame judėjimo „Lietuva yra čia“  steigėjų susirinkime išrinkti judėjimo Valdybos nariai, kuriems pavesta koordinuoti šio visuomeninio judėjimo veiklą iki šių metų rudenį planuojamo surengti asociacijos suvažiavimo.

Arvydas Juozaitis (pirmininkas),

Janina Dovydaitienė,

Dalia Eigirdienė,

Saulius Lapėnas,

Markas Marcinkevičius,

Dalius Serafinas,

Jonas Vaiškūnas siekius:

– Formuoti viešąją politiką Lietuvoje, stiprinti tautinę savimonę ir tapatybę, ugdyti istorinę atmintį, saugoti ir įprasminti Lietuvos kultūros bei gamtos paveldą;
– Puoselėti lietuvių kalbą, ginti ir stiprinti jos konstitucinį statusą;
– Lietuvos švietimo sistemą formuoti taip, kad ji būtų susijusi su tautos egzistenciniais rūpesčiais, kad ugdytų Lietuvai pasišventusią jaunąją kartą;
– Šeimos instituciją paversti valstybės socialinės ir ekonominės politikos centru:
– Didinti teisėsaugos atvirumą visuomenei, teisėsaugos pareigūnų atsakomybę;
– Stiprinti išskirtinį piliečių ryšį su savo valstybe, siekti aktyvesnio piliečių dalyvavimo valstybės valdyme;
– Ginti nepriklausomos demokratinės valstybės konstitucinius pamatus tarptautinėje politikoje;
– Atstovauti judėjimo interesus ir piliečių viešąjį interesą Lietuvos valdžios įstaigose.